ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลนาอ้อ