ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ