ปิดการอบรมและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่าน การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่าน “การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาอ้อ”จำนวน 50 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเลยที่ 2 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย