ปิดอบรมสภาเด็ก 20-10-2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานปิดการอบรมโครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาอ้อ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2563