ผู้ว่าลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง 24/7/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะ โดยคณะได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบสภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และเข้าเยี่ยมพื้นที่ หมู่บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 เพื่อตรวจดูพื้นก่อสร้างฝายยาง ที่จะสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของเทศบาลตำบลนาอ้อ ที่บริเวณหน้าวัดศรีษะเกษ และเข้าเยี่ยมแม่ค้าและอุดหนุนพืชผักสวนครัว สินค้าชุมชน ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ พร้อมกับพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น