พบปะกับครอบครัวนางหนู รัตนะ เพื่อหาแนวการแก้ไขปัญหา การเดินไปในที่ต่างๆ

วันที่ 23 มกราคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี นางสุดใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายก นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาววิไลวรรณ จันทบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน นายอนันต์ สะนารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านม.8 นางรำพัน ศรีปูณะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 สารวัตรกำนัน และผู้แทนจากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ได้ปะกับครอบครัวนางหนู รัตนะ เพื่อหาแนวการแก้ไขปัญหา การเดินไปในที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้มีปัญหากับสังคม ชุมชน และต่อตัวยายหนูเอง