พิธีฌาปนกิจศพ นางบุญตา แก้วมณีวัฒน์ ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ ตำบลนาอ้อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นางบุญตา แก้วมณีวัฒน์ ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ ตำบลนาอ้อ