พิธีฌาปนกิจศพ นายสงกรานต์ อุตสาหะชัย ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายสงกรานต์ อุตสาหะชัย ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ 30