พิธีฌาปนกิจศพ นายหวิด จันทร์พาณิชย์ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายหวิด จันทร์พาณิชย์
ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ