พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ