พิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา สืบสานการทำธุง แวะชมหุ่นฟางที่นาอ้อ ประจำปี 2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา สืบสานการทำธุง แวะชมหุ่นฟางที่นาอ้อ ประจำปี 2565 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นประธานการจัดงาน ร่วมกับชุมชน ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองเลย ท้องถิ่นจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเลย ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิด ชมการประกวดเทพธิดาสูงวัย เทพีข้าวจี่ การประกวดรีวิวประกอบเพลง การประกวดซุ้ม และรับประทานพาแลงร่วมกัน