พิธีเปิดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ

?วันที่ 26 มีนาคม 2564 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วม?พิธีเปิดงานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ? ณ ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ? นายกิติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน “งานเทศกาลหุ่นฟางนาอ้อ? จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเลย และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ? 30 เมษายน 2564