พิธีเปิด งานประเพณี บุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ จัดพิธีเปิด “งานประเพณี บุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านปัญญา วงศ์ศรีแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน