มอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 จังหวัดเลย นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อและกลุ่มชาวบ้านนาอ้อ ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ต้อนรับ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เข้ามอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. ที่ผ่านมา (รอบสุดท้าย)