ยี่ยมผู้ป่วยกักตัว ติดเชื้อจากโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพ ในตำบลนาอ้อ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสุภัทรา มังคละไชยา นักวิชาการสุขาภิบาล เยี่ยมผู้ป่วยกักตัว ติดเชื้อจากโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพ ในตำบลนาอ้อ