รร.ทำอ่างล้างมือ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ จัดทำอ้างล้างมือ ให้เด็กๆนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)