รร.ผู้สูงอายุ ทัศนศึกษา เชียงคาน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้สูงอายุ โรงเรียนอาวุโสศึกษา ทัศนศึกษานอกพื้นที่ ที่อำเภอเชียงคาน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างการตอบสนองทางอารมณ์และร่างกายให้แข็งแรง