รร.อาวุโส 14-10-2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจากคุณครูโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เป็นวิทยากรในการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรมะกรูด