รร.อาวุโส 21-10-2563

กิจกรรมโรงเรียนอาวุโสศึกษา วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
– ช่วงเช้า พระอาจารย์บรรจง (ครูบาแจ้) วัดศรีอภัยวัน สนทนาธรรม  ท่านนายกก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และท่าน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท่านอิสรา วงษ์เสนา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและข่าวสารที่จำเป็นที่ผู้สูงอายุควรรู้
– ช่วงบ่าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำผู้สูงอายุเยี่ยมชมและกราบสักการะขอพระองค์พระใหญ่ที่วัดถ้ำผาปู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย