รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ วางพานพุ่ม สักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงและวันพระนเรศวร

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ วางพานพุ่ม สักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง และวันพระนเรศวร ณ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย