รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายอุ่น ศรีทรงเมือง

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจ นายอุ่น ศรีทรงเมือง ณ เมรุวัดธรรมวลังการ ตำบลนาอ้อ โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาที่ช่วยเหลือจัดเตรียมพิธีในครั้งนี้