ระงับเหตุ ไฟไหม้สวนยางพารา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมงานป้องกันฯ นำรถน้ำและรถดับเพลิงออกระงับเหตุ ไฟไหม้สวนยางพารา ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านหนองมะผาง โดยใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ 2 ชั่วโมง