รับการตรวจเยี่ยมจากนายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองเลย

วันที่ 13 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายยงยุทธ ไชยวรรณ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น กำนันตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อปพร. และพนักงานป้องกัน รับการตรวจเยี่ยมจากนายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอเมืองเลย