รับการประเมิน โครงการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมงาน รับการประเมินจากนักวิจัย โครงการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมคำแดง