รับคณะดูงาน จาก อบต.วังกระแจะ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 80 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน (ศูนย์เรียนรู้เพื่อคนพิการในชุมชน) และกลุ่มอาชีพต่างๆ