รับคณะศึกษาดูงาน ทต.บุ่งเลิศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 45 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ