รับมอบนมผงสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ขวบ จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เป็นตัวแทนรับมอบนมผงสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ขวบ จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ซึ่งคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จำนวน 8 ครอบครัว โดยได้รับ – ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ