รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทโดดเด่น นวัตกรรมโครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ #รับมอบโล่รางวัล ชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทโดดเด่น นวัตกรรมโครงการสวัสดิการชุมชนตำบลนาอ้อ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มอบโดย ท่านวิษณุ เครืองาม ท่านรองนายกรัฐมนตรี