รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสมใจ ปิตุโส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนาอ้อและคณะครู เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ) ประจำปี 2563 ณ. สพป.ลย1