รำบวงสรวง 62

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลนาอ้อ นำคณะนางรำตำบลนาอ้อร่วมพิธีรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562่ ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุจังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนางรำ กว่า 2 หมื่นคน ในการร่วมรำในครั้งนี้ การจัดงานรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ มีมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ซึ่งบุญบุญซำฮะ หรือที่เรียกว่าบุญเดือน 7 ตามประเพณีบุญ 12 เดือน (ฮีต 12) มีกิจกรรมที่สำคัญคือช่วงเช้ามีพิธีทำบุญศาลพระหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองของประชาชนชาวจังหวัดเลย และช่วงบ่ายมีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้ใส่สะอาด และปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ออกจากตนและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย