ร่วมการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 1 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย