ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงวิวัฒนาการของไดโนเสาร์

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า ห้างบิ๊กซี สาขาเลย