ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย

เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดเลย
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วย นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกฯ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก นางกูลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาว อณัญญา จันทร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดเลย