ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้เชิญสมาชิกกองทุนออมสูงวัยสร้างเมือง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน