ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางมูล วงศ์อนุ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางมูล วงศ์อนุ ณ เมรุวัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว