ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางหนูน้อย ดวงศรี ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางหนูน้อย ดวงศรี ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ ตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เขต 2 และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว