ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายดา ชัชวาลย์ ณ วัดธรรมวราลังกาล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายดา ชัชวาลย์ ณ วัดธรรมวราลังกา