ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรไชยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรไชยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว