ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

13 กรกฎาคม 2565 นางกองเพ็ชร  ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมคณะบริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนาอ้อ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แ ณ ศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้ออำเภอเมือง จังหวัดเลย