ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00น เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และ สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจสามแยกปากภู