ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกร

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกรตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านเรื่องกลิ่นเหม็น บ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6