ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายปิยะ ทุมมาไว ผู้อำนวยการกองช่าง และนายปรีชา ชัชวาลย์ นายช่างโยธา ลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป