ลอกรางระบายน้ำ ตลาดสดนาอ้อ 28-10-2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกรางระบายน้ำ ที่ตลาดสดร่วมใจนาอ้อ เพื่อแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น