ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามหลักสุขาภิบาล