ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามหลักสุขาภิบาล