ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อโดยกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกัน ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อตามหลักสุขาภิบาล