ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันเทศบาลตำบลนาอ้อ ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามหลักสุขาภิบาล