ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกัน ล้างทำความสะอาดตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามหลักสุขาภิบาล