วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วม เข้าร่วมการถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 (ถนนปลอดภัยต้นแบบหรือสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ) เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และสร้างความตะหนักของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วม เข้าร่วมการถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 (ถนนปลอดภัยต้นแบบหรือสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ) เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และสร้างความตะหนักของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเลย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเลย นำทีมโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย