วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 2.เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 72 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องตลาดสดสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค